Nieuws

April 2017: SOMO zit op Facebook
Sinds april heeft SOMO ook een eigen Facebook pagina!  De komende tijd zullen wij de pagina met steeds meer nieuws, informatie en foto’s gaan vullen. Deel en like ons zodat zoveel mogelijk mensen de kinderen in Outjo leren kennen!

Maart 2017:  Gift ontvangen van Bazar Open Hof
24 & 25 maart vond de jaarlijkse Bazar Open Hof in Maarssen plaats. De Bazar is een grootschalig evenement waarbij o.a. gebruikte spullen worden verkocht. Wij zijn ontzettend blij dat de organisatie van de Bazar heeft besloten dat SOMO Maarssen een mooi deel van de opbrengst heeft ontvangen. Namens de kinderen van Outjo: bedankt! Op de foto onze bestuursleden Stef van
Leeuwe en Gerhard Overdijkink.

Februari 2017: Flessenbonactie Albert Heijn Plesmanlaan brengt 166,60 euro op!
Namens het bestuur van SOMO heeft Annemarie Ritter in februari de opbrengst van deflessenbonnenactie van de Albert Heijn op de Plesmanlaan in ontvangst mogen nemen. 
Namens de kinderen in Outjo: hartelijk dank!

December 2016: Annemarie Ritter nieuw bestuurslid SOMO
Het bestuur is bijzonder verheugd dat Annemarie Ritter bereid is om ons bestuur te versterken!! Annemarie is werkzaam als makelaar/taxateur bij ERA Ritter Makelaardij in Maarssen en wil graag haar kennis, kunde en netwerk inzetten voor de mensen in Outjo. De stelregel dat wij geen kosten maken en dus dat elke euro ingezet wordt voor armoede bestrijding spreekt haar bijzonder aan. In de eerste nieuwsbrief van 2017 zal Annemarie zich voorstellen.

 

November 2016: Vrijwilligersmarkt Bisonspoor Maarssen
Op 5 november stond SOMO met een stand op de vrijwilligersmarkt in Bison Shopping Centre. Veel mensen hebben de stand bezocht en het voltallige college van burgemeester en wethouders kwam uitgebreid langs voor informatie en een praatje. Het was een dag waarop we veel contacten hebben kunnen leggen en enkele bedragen mochten ontvangen, waarvoor dank! Belangrijkste doel was het geven van informatie en het verhogen van de naamsbekendheid van SOMO.

Juli 2016: Bestuursinformatie
Per 1 juli a.s. treedt Ab van der Veen af als bestuurslid/secretaris van SOMO. Vanaf de oprichting van SOMO is hij secretaris geweest. Daarvoor, vanaf eind 90 ‘er jaren, was hij als ambtelijk vertegen-woordiger van de gemeente Maarssen betrokken bij het samenwerkingsproject van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) waarbij de gemeente Maarssen werd gekoppeld aan de Namibische gemeente Outjo. Dit samenwerkingsproject zou tot overdracht van kennis moeten leiden met als uiteindelijk doel armoedebestrijding. Na enkele jaren besloot de gemeente Maarssen dat dit geen gemeentelijke taak meer was en werd SOMO opgericht. Daarin werd Ab secretaris. In de bestuursvergadering van juli wordt aan dit afscheid aandacht besteed. Als opvolger van Ab van der Veen is Gerhard Overdijkink benoemd. Hij wordt per 1 juli de nieuwe secretaris van SOMO. De andere bestuursfuncties blijven bij dezelfde personen zij het dat de nieuwe contact-persoon voor de contacten met Outjo (voorlopig) Stef van Leeuwe wordt.

Mei 2016: Overlijdensbericht de heer J. van Wyk
Eind mei is in Outjo dhr. J. van Wyk overleden. Dhr. Van Wyk was gemeentesecretaris van de gemeente Outjo in de periode dat het samenwerkingsproject tussen Maarssen en Outjo is gestart. Als lid van de delegatie van Outjo is dhr. Van Wyk in Maarssen geweest voor een stage van twee weken. Wij zullen hem als een zeer vriendelijk en gastvrij mens blijven herinneren en wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.