Voedselproject

De begeleidster van het schoolproject, mevr. Fina Job verstrekt een warme maaltijd aan een beperkte groep geselecteerde leerlingen. Veel kinderen die de scholen bezoeken hebben niet of nauwelijks te eten. Dit komt omdat ze (half)wees zijn, of hun ouders zijn werkloos en kunnen het niet betalen. Met een lege maag kun je niet leren! Jaarlijks zorgt SOMO ervoor dat 100 kinderen dagelijks een warme maaltijd krijgen.

Het voedselproject voorziet in een grote behoefte en SOMO ondersteunt dit project daarom nog steeds met een flinke jaarlijkse bijdrage. Helpt u mee? Voor maar 10 euro per maand krijgt een leerling elke dag een warme maaltijd!

In 2019 is met onze hulp ook begonnen met voedselvoorziening te verduurzamen door middel van de aanleg van een groentetuin, zodat de maaltijden zelfvoorzienend kunnen worden.