In de pers

27 augustus 2015: Hengelsportvereniging Maarssen zamelde geld in voor SOMO

De Hengelsportvereniging Maarssen (HSVM) is al enkele jaren sponsor van SOMO.De naam SOMO staat voor de Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen Outjo.Outjo is een middelgrote plaats in Namibië en SOMO tracht om de armoede in de sloppenwijken van deze plaats te bestrijden door het financieren van een aantal projecten. Het was dan ook een feestelijk moment toen 2e penningmeester Henny Spitsbaard van de hengelsportvereniging vorige week maar liefst € 650 kon overhandigen aan de voorzitter van SOMO, Laura de Groot.

Het is fantastisch dat de Hengelsportvereniging Maarssen steeds weer blijkt geeft van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Er is meer dan vissen alleen in deze wereld. Het is goed dat vereniging en leden er regelmatig blijk van geven dat zij zich bewust zijn van het feit dat de wereld er op een groot aantal plaatsen heel anders uitziet dan wij in onze westerse consumptiemaatschappij gewend zijn.
Ook in de afgelopen periode heeft de hengelsportvereniging een aantal acties op touw gezet. Met name organiseert men tweemaal per jaar een speciale viswedstrijd waarbij een gedeelte van het inschrijfgeld ten goede kwam aan SOMO. Ook de onderlinge veiling van vissersattributen bracht in de afgelopen tijd weer het nodige geld in het laadje voor het goede doel. Last but not least is bij het 65-jarig bestaan in 2014 aan alle relaties gevraagd om geen cadeau te geven maar een bedrag te doneren voor SOMO.

Het geld zal in Outjo vooral besteed worden aan projecten voor kinderen. SOMO zorgt o.a. dat ook de armste kinderen in de sloppenwijken naar school kunnen en dat ze dat niet met een lege maag hoeven te doen. Want “met een lege maag kun je niet leren”.
SOMO is bijzonder blij met deze gift en is dankbaar voor de steun die men van de Hengelsportvereniging Maarssen steeds weer ontvangt.