Wie is het bestuur?

Het bestuur van SOMO is als volgt samengesteld:                       

Gerhard Overdijkink, voorzitter
Marie-Anne Hoogervorst, secretaris
Mariette van der Wilt, penningmeester
Hein Muller, bestuurslid

Ereleden: Jan Boogerd, Ab van der Veen, Stef van Leeuwe

Contactpersoon: Gerhard Overdijkink, voorzitter
Telefoon: 0346-563749
E-mailadres: gerhard.overdijkink@gmail.com 

 Het IBAN nummer is:  NL32 ABNA 0533 9963 33 ten name van “Ontwikkelingsproject Maarssen” te Maarssen