SOMO

Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen-Outjo, oftewel SOMO, legt zich toe op de armoedebestrijding in Outjo, een kleine stad in Namibië.

SOMO is opgericht in Maarssen en vond haar donoren vooral in de Vechtstreek. Sinds 2013 is SOMO echter actief in heel Nederland.

Het motto van SOMO is: SOMO ondersteunt en investeert in de ontwikkeling van jongeren in Outjo in Namibië.
Met financiële steun van inwoners, bedrijven en instellingen uit Nederland voert SOMO een aantal projecten in Outjo uit die een bijdrage leveren aan het structureel verkleinen van de grote armoede. Voorbeelden van projecten die door SOMO gesteund worden zijn; het voedselproject, schoolkinderen, Maarssen Village en het Schoolspullenproject. 

Omdat SOMO geen kosten maakt, komen alle giften volledig ten goede aan de projecten. Er blijft niets ‘aan de strijkstok hangen’

We zijn blij dat SOMO is aangemerkt als een ANBI-instelling, hiermee zijn Uw giften aftrekbaar van de belasting.