Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was in Namibië, net als in Europa, een jaar in het teken van corona. Er zijn veel lockdowns geweest. Gedurende een periode werden de leerlingen in twee groepen verdeeld die om de week naar school gingen. Hierdoor kregen de kinderen ook maar om de week een maaltijd, maar er konden wel méér kinderen gevoed zodat ook broertjes en zusjes vaak een maaltijd kregen. 

De extra inkomsten van 2020 zijn afgelopen jaar besteed aan weer vijf nieuwe kinderen die naar school toe kunnen. Daarnaast had de Maarssen Primary School (MPS) behoefte aan een kopieerapparaat voor leermiddelen voor de kinderen. Deze is met ons geld aangeschaft. Daarnaast heeft ook de MPS een eigen groentetuin aangelegd waarmee hun leerlingen betere voeding krijgen. Soms wordt een deel van de oogst verkocht zodat met de opbrengst schoolmiddelen kunnen worden betaald. 

De ontvangsten waren in 2021 wat lager dan in 2020, maar in 2020 waren de inkomsten dan ook meer dan 50% boven het gemiddelde. Daarnaast hebben we eind 2020 een bedrag van €2000 ontvangen dat bestemd was voor het jaar 2021. Met dit bedrag erbij zijn de inkomsten van 2021 €2000 hoger (dus eigenlijk €21.215,25) en de inkomsten van 2020 €2000 lager (dus eigenlijk €25.865,55). Het verschil tussen beide jaren is dan minder groot. We zijn erg blij dat donateurs gul gegeven hebben in deze twee jaar. In 2022 kunnen we weer wat extra uitgaven doen waar we in de nieuwsbrieven over communiceren. De noden blijven groot en overtreffen immer de middelen. 

We hebben als doel het voedselproject beetje bij beetje af te bouwen. Daarnaast willen we meer investeren in het zelfvoorzienend maken van de mensen in Outjo. Maar ook de groentetuin kost geld en daarnaast zijn de prijzen weer gestegen in Namibië waardoor het totale budget voor het voedselproject nog steeds gelijk is. 

Staat van baten en lasten in 2020 en 2021 (in euros)

  2020 2021
 Inkomsten € 27.865,55 € 19.215,25
 Uitgaven € 13.844,40 € 16.965,51
Batig saldo € 14.021,15 € 2.249,74

 

Balans van SOMO per 31-12 2020 en 2021 (in euros)

Activa  2020 2021 Passiva  2020 2021
 Liquiditeiten € 40.975,34 € 43.225,08  Eigen Vermogen € 0 € 0
       Reservering 2021 € 2.000,00 € 0
       Toezeggingen € 38.975,34 € 43.225,08
Totaal € 40.975,34 € 43.225,08 Totaal  € 40.975,34 € 43.225,08