Jaarverslag 2020

Ontvangsten

Het jaar 2020 stond zowel in Europa als in Namibië in het teken van corona. Al in de maand maart ging Namibië in een strenge lockdown. Daarnaast waren toeristen niet meer welkom, met desastreuze gevolgen voor de economie van het land. Ook scholen werden meteen in maart gesloten. Gelukkig konden de meeste leerlingen bereikt worden zodat deze een dagelijkse maaltijd konden ophalen bij school. Mede door het coronavirus hebben wij hogere giften ontvangen dan eerdere jaren. Donateurs zagen dat extra geld juist nu erg belangrijk is voor de kinderen in Outjo. Hiervoor zijn wij erg dankbaar. Daarnaast heeft een actie op Basisschool Het Kompas geleid tot een mooie donatie en vanzelfsprekend ook tot meer naamsbekendheid onder inwoners van Maarssen. Er zijn verschillende projecten waaraan het extra geld kan worden besteed. De beslissingen daarvoor worden in het eerste kwartaal van 2021 genomen. In 2020 waren we erg gelukkig met het opnieuw ontvangen van de Sisab+ award. We ontvingen hiermee €1500,- die bestemd is voor het opzetten van een kleine groentetuin op het terrein van de Maarssenschool. Deze wordt door leerlingen verzorgd en uiteraard gebruikt voor gezonde voeding voor deze scholieren. 

In het totaal van de ontvangsten zit €2000,- die ontvangen is op de laatste dag van 2020, maar die moet worden beschouwd als een ontvangst voor 2021.

Uitgaven

De uitgaven die in 2020 zijn gedaan zijn de reguliere uitgaven voor het schoolproject en het voedselproject. Daarnaast is nog €800,- betaald voor de reparatie van het hek rondom de groentetuin. De groentetuin is nu beter beschermd tegen diefstal.

In 2021 verwachten wij, gezien de extra inkomsten, diverse grote extra uitgaven te doen ten behoeve van de schoolkinderen. In de nieuwsbrieven houden we u hiervan op de hoogte.

Staat van Baten en Lasten 2020 (in Euro’s)
  2020 2019
Inkomsten € 27.865,55 € 15.717,11
Uitgaven € 13.844,40 € 16.147,00
BATIG SALDO € 14.021,15 – € 429,89
Balans per 31/12/2020 en per 31/12/2019
ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
Liquide middelen € 40.975,34 € 26.954,19 Eigen Vermogen € – € –
      Reserveringen € 2.000,00 € 26.954,19
      Toezeggingen         € 38.975,34                   € –
TOTAAL € 40.975,34 € 26.954,19   € 40.975,34 € 26.954,19