Maarssen Village

Veilige onderkomens voor de armste gezinnen in Outjo

De gemeente Maarssen heeft in het verleden besloten om deel te nemen aan het project “Armoedebestrijding”, gefinancierd door de Europese Unie en gecoördineerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maarssen heeft toen de gemeente Outjo geadopteerd.

De grootste bijdrage is geleverd bij het financieren en bouwen van eenvoudige stenen huizen met elektriciteit en water en de bouw van sanitaire units in de krottenwijk van Outjo. Een sanitaire unit is een gebouwtje met vier toiletten en wasruimten met schoon water op een centrale plaats in de wijk. Hierdoor verdwijnt onder andere de onhygiënische situatie van toiletemmers die slechts één keer per week worden geleegd. Daar waar mensen woonden in hutjes met golfplaten als dak, is dankzij steun uit Maarssen een menswaardiger bewoning gekomen. Het gebied waar de 12 huizen en 12 sanitaire units staan wordt daarom in Outjo “Maarssen Village” genoemd. 

De gemeente Outjo zelf heeft de laatste jaren niet stil gezeten en met hulp van EU-gelden veel gedaan aan de infrastructuur in de overvolle achterstandswijk. Hier verschijnen echter steeds meer zogenoemde shacks (krotten van blikken golfplaten en plasticfolie zonder enige sanitaire voorziening), die worden bewoond door toestromende plattelandsarbeiders, werkloos als gevolg van de droogte. Verder komen er ouderen terecht die verstoten zijn uit het arbeidsproces zonder enige sociale ondersteuning. 

In 2007 zijn 20 sanitaire units en 104 toiletten, voorzien van een septic tank, gebouwd. Het programma voor 2008 voorziet in de bouw van 107 toiletten en SOMO neemt de kosten van 10 toiletten voor haar rekening.

Om de gehele sloppenwijk van voldoende sanitaire voorzieningen te voorzien zijn nog circa 600 toiletten nodig. Dit omdat toiletten niet alleen zorgen voor een betere hygiëne, maar ook de sociale veiligheid is hiermee gediend. Vrouwen duiken nu ’s avonds in de bosjes en dat is niet zo veilig. De kosten van aanleg van een toilet bedragen circa 500 euro.

SOMO wil ook de bouw van eenvoudige huisjes bevorderen, die aan de inwoners verkocht worden. De bouwkosten van deze huisjes bedragen 5.000 euro. Daar deze prijs voor de meeste inwoners, ondanks dat zij een regelmatig inkomen hebben, te hoog is, vormt de financiering onderdeel van het project. De nieuwe bewoners kunnen een hypotheek krijgen tegen gunstige voorwaarden, zodat de lasten voor hen laag zijn en over meerdere jaren kunnen worden gespreid. Een bijkomend voordeel van deze financiering is dat de aflossingen en rentebetalingen worden gestort in een fonds, het zogenaamde “Revolving fund”, waaruit de bouw van nieuwe huizen kan worden betaald. Hierdoor kunnen meer mensen aan een huis worden geholpen en vindt er ook doorstroming plaats.