Project Groentetuin

2021

Helaas werd na een goede oogst de rest van de groenten door dieven gestolen omdat er vanwege Corona niet altijd mensen aanwezig waren bij de Groentetuin. Ook werd het hek om de tuin vernield. He hek is eind 2020 met hulp van SOMO hersteld en we hebben ook voor extra bescherming met schermen betaald. Deze zijn in maart 2021 aangebracht dienen naast bescherming tegen vraatzuchtige dieren en insecten ook als een soort zonnewering.

Video Groentetuin maart 2021

2020

Om de voedselvoorziening te verbeteren en uit te breiden is de aanleg van een Groentetuin begonnen bij de Soup Kitchen. Dit maakt de voedselvoorziening minder afhankelijk van donaties en geeft een aantal personen de kans om iets bij te dragen.

De eerste resultaten zijn hoopgevend en de eerste groenten zijn in de maaltijden gebruikt.

Groentuin Maart 2020