Project Schoolkinderen

Somo helpt jaarlijks 45 kinderen naar school te gaan.

In 2017 heeft SOMO 40 kinderen naar school kunnen laten gaan, hiermee draagt SOMO bij aan hun toekomstige ontwikkeling. Met ingang van 2018 heeft SOMO voldoende middelen weten op te halen om 45 kinderen naar school te kunnen laten gaan.

Zo’n 25% van de leerlingen van de basisschool is wees. De kinderen leven in de sloppenwijk van Outjo met hoge werkloosheid en maken veelal deel uit van een onvolledig gezin.

Hoewel er in Namibië een schoolplicht geldt, betekent dit niet dat alle kinderen naar school gaan. Veel ouders zijn namelijk financieel niet in staat om de in onze ogen geringe kosten te betalen. Lang niet alle kinderen bezoeken dus de school.

Achtergrond

In 2007 heeft SOMO daarom met financiële steun van het “De Vast – Van der Wilt fonds” een project opgestart om een aantal kinderen uit de armste bevolkingsgroepen te helpen. In dat schooljaar dat betaalde SOMO voor 10 kinderen van de basis- en de middelbare school de opleiding. Het betreft hier speciaal geselecteerde kinderen die zonder steun niet aan het onderwijs kunnen deelnemen. De selectie wordt gedaan door de schoolleiding. De ouders van de betreffende leerlingen is gevraagd of zij akkoord zijn. De kosten per kind op de basisschool bedragen € 150 per jaar en voor de middelbare school geldt een tarief van € 185. Inmiddels betaalt SOMO voor 45 kinderen de schoolopleiding, een prachtig resultaat!   

Van de begeleidster ontvangt SOMO regelmatig een uitvoerige schriftelijke rapportage over het project. Hieruit blijkt dat de leerprestaties van de kinderen zijn verbeterd.

Graag geven we deze kinderen een kans die ze met beide handen aangrijpen!