Project schoolkinderen

Somo helpt jaarlijks 45 kinderen naar school te gaan.

In 2017 heeft SOMO 40 kinderen naar school k

Voedselproject

De begeleidster van het schoolproject, mevr. Fina Job verstrekt een warme maaltijd aan een beperkte

Project Maarssen Village

De gemeente Maarssen heeft in het verleden besloten om deel te nemen aan het project “Armoedebestrij

Algemeen

Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen-Outjo, oftewel SOMO, legt zich toe op de armoedebestrijding in Outjo, een kleine stad in Namibië. SOMO is begonnen in Maarssen, maar is sinds 2013 actief in heel Nederland.

Het motto van SOMO is: van Nederland voor Outjo. Met financiële steun van inwoners, bedrijven en instellingen uit Nederland voert SOMO een aantal projecten in Outjo uit die een bijdrage leveren aan het structureel verkleinen van de grote armoede. Omdat SOMO geen kosten maakt, komen alle giften volledig ten goede aan de projecten. Er blijft dus niets ‘aan de strijkstok hangen’.

SOMO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30157340. Het IBAN nummer is NL32 ABNA 0533 9963 33 ten name van Ontwikkelingsproject Maarssen.

 

 

Nederland helpt Outjo, u ook?


Project schoolkinderen

Somo helpt jaarlijks 45 kinderen naar school te gaan. In 2017 heeft SOMO 40 kinderen naar school kunnen laten gaan, hiermee draagt SOMO bij aan hun toekomstige ontwikkeling. Met ingang van 2018 heeft... Lees verder

Voedselproject

De begeleidster van het schoolproject, mevr. Fina Job verstrekt een warme maaltijd aan een beperkte groep geselecteerde leerlingen. Veel kinderen die de scholen bezoeken hebben niet of nauwelijks te eten. Dit komt... Lees verder

Project Maarssen Village

De gemeente Maarssen heeft in het verleden besloten om deel te nemen aan het project "Armoedebestrijding", gefinancierd door de Europese Unie en gecoördineerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maarssen heeft toen... Lees verder