Schoolkinderen

Door SOMO kunnen ruim 65 kinderen naar school

In 2023 heeft SOMO 65 kinderen naar school kunnen laten gaan, hiermee draagt SOMO bij aan hun ontwikkeling.

Hoewel in Namibië net als in Nederland een leerplicht geldt, lukt het veel ouders in Outjo niet om hun kinderen naar school te laten gaan. Omdat onderwijs de basis is voor ontwikkeling en onderwijs of scholing de kans op een inkomen op latere leeftijd enorm vergroot, heeft SOMO het schoolproject gestart.

Het project maakt het mogelijk om een aantal kinderen uit de armste bevolkingsgroepen naar school te laten gaan. Het zijn kinderen van ouders die de financiële middelen niet hebben om een uniform en andere leermiddelen aan te schaffen of kinderen die wees zijn.

Selectie van de kinderen vindt plaats door de schoolleiding en het Fina Grace Fonds. In de eerste jaren lukte het ons om voor ongeveer 10 kinderen per schooljaar onderwijs mogelijk te maken. Sinds maart 2023 maakt SOMO het mogelijk dat 65 kinderen per jaar naar school kunnen.
Jaarlijks betaalt SOMO alle schoolkosten (zowel schoolgeld als schoolspullen) voor deze
kinderen.