Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was in Namibië, net als in Europa, een jaar wat nog steeds beïnvloed werd door corona. Er zijn nog diverse beperkingen geweest. Gedurende een periode werden de leerlingen in twee groepen verdeeld die om de week naar school gingen. Hierdoor kregen de kinderen ook maar om de week een maaltijd, maar er konden wel méér kinderen gevoed worden omdat ook broertjes en zusjes vaak een maaltijd kregen. 

De extra inkomsten ontvangen in de periode voor 2022 hebben wij o.a. besteed aan weer vijf nieuwe kinderen die naar school toe kunnen. Eind 2022 zijn er 55 leerlingen die onderwijs krijgen door ondersteuning van SOMO. Deze kosten zijn dan ook gestegen. Daarnaast had de Maarssen Primary School (MPS) behoefte aan een playground voor de jongste kinderen. Deze is met ons geld aangeschaft. Daarnaast heeft ook de MPS een eigen groentetuin aangelegd waarmee hun leerlingen groenten leren verbouwen en voedzame maaltijden krijgen. Soms wordt een deel van de oogst verkocht zodat met de opbrengst schoolmiddelen kunnen worden betaald. Tenslotte werd voor een beperkt bedrag en voor het eerst een kleine Kerstattentie uitgedeeld. 

De ontvangsten waren in 2022 wat lager dan in 2021. We zijn desondanks erg blij dat donateurs gul gegeven hebben ondanks de Corona pandemie. In 2022 konden we weer wat extra uitgaven doen waar we in de nieuwsbrieven over communiceren. De noden blijven groot en overtreffen immer de middelen. 

We hebben als doel het voedselproject beetje bij beetje af te bouwen. Daarnaast willen we meer investeren in het zelfvoorzienend maken van de mensen in Outjo. Maar ook de groentetuin kost geld en daarnaast zijn de prijzen fors gestegen in Namibië waardoor het totale budget voor het voedselproject in 2022 toenam. 

Staat van baten en lasten in 2022 en 2021 (in euros)

  2022 2021
 Inkomsten 18.210,95 € 19.215,25
 Uitgaven 21.457,86 € 16.965,51
Batig saldo – € 3.246,91 € 2.249,74

Balans van SOMO per 31-12 2022 en 2021 (in euros)

Activa  2022 2021 Passiva  2022 2021
 Liquiditeiten 39.978,17 € 43.225,08  Eigen Vermogen € 0 € 0
       Toezeggingen 39.978,17 € 43.225,08
Totaal € 39.978,17 € 43.225,08 Totaal  39.978,17 € 43.225,08